Vårt arbete din trygghet

BioCleaner är en av marknadens mest beprövade minireningsverk för avloppsvattenrening.

I över 20 år har BioCleaner funnits i drik och idag finns det över 20 000 enheter runt om i hela Europa. För att göra det så enkelt som möjligt ansluts allt avloppsvatten; WC, bad-, disk- och tvättvatten till en och samma tank, din BioCleaner.

Det renade vattnet leds sedan ut till närmaste recipient, tex ett dike.

BioCleaner saknar helt rörliga delar, el och mekaniska pumpar nere i tanken. Ingen känslig utrustning återfinns under locket på din BioCleaner utan all rening i tanken sker med luft som pumpas ned och flockningsmedel för fosforrening.

I närheten av BioCleaner placeras en kontrollenhet som styr en luftpump och doserenhet.

Denna utrustning kan placeras i garage, uthus eller kontrollskåp intill BioCleaner.

BioCleaner lämpar sig för såväl permanentboende som friƟdsboende. BioCleaner är nämligen utrustad med en unikt semesterdriftläge vilket möjliggör full rening även vid fritidshus i skärgården eller på fastlandet.